หากอยู่ในระหว่างช่วงลดน้ำหนัก สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่