รู้หรือไม่ โลหิต 1 ถุง สามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง 3 คน