หากรับประทานยาลดน้ำหนัก สามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่?