รู้หรือไม่? ทำไมต้องกรอกแบบฟอร์มในการบริจาคโลหิตทุกครั้ง