รู้หรือไม่? โลหิตที่ได้รับปริจาคจะถูกนำไปปั่นแยกออกเป็นส่วนประกอบโลหิตต่างๆ